Wolf

De wolf is al eeuwenlang beroemd en berucht en spreekt tot ieders verbeelding. Onze voorouders hadden veel angst voor de wolf en kende het magische krachten toe, terwijl indianenstammen de wolf juist als magisch krachtdier zagen.

Persoonlijk vind ik de wolf een prachtig en machtig dier. Het is een dier dat geassocieerd wordt met de nachtelijke volle maan, met de oer gevoelens en de instincten van het leven.

Toch zijn wolven niet zomaar primitieve wellustelingen die zich laten leiden door hun lusten en primaire instincten. De wolf leeft in groepen met een geavanceerde sociale structuur en ze is de voorouder van onze trouwste vriend, de hond. Wolven hebben zeer scherp ontwikkelde zintuigen en het schijnt dat ze beter zien dan de mens, maar minder goed diepte kunnen onderscheiden. Ze richten zich op bewegende objecten. De wolf leeft en jaagt overdag en in de schemer. Een wolf gaat alleen het gevecht aan als het niet anders kan, ze zullen een confrontatie het liefst vermijden.

Elli Radinger, schrijfster van het boek `De wijsheid van wolven`, heeft wolven in het wild geobserveerd en onderzocht en zegt dat het slimme sociale dieren zijn, met een eigen wijsheid. Ze zijn zeer trouw aan hun familie en hechten zich. Er wordt duidelijk gecommuniceerd, met een grote verscheidenheid aan lichaamstaal, geluiden en gezichtsuitdrukkingen. Daarbij is er sprake van groepsdynamica en verschillende persoonlijkheden. Elke wolf heeft een rol in het groepsgebeuren. Ze dragen zorg voor elkaar. Ze voeren rituelen uit en hebben sterke leiders, de alfawolf en alfawolvin.

Wil je weten wat jouw specifieke droom betekent? Neem dan contact met me op of kijk voor de mogelijkheden bij persoonlijk consult.

Wolven blijven tot ieders verbeelding spreken. Ze zijn de belichaming van de wilde, zuivere geest en staan symbool voor kracht en vrijheid, in diepe verbondenheid met de spirituele natuur. De wolf is een dier dat leeft in diep geloof en met een liefdevol hart.

Echt leiderschap is niet agressief, maar draait om intelligentie en sociale verhoudingen. De leiding wordt genomen door het paar en het is de wolvin die bij twijfel of  nood de knopen doorhakt.

Ze hebben veel geduld en als het niet lukt beginnen ze overnieuw. Daarnaast maken ze veel ruimte voor spel en ontspanning. Het schijnt zelfs dat de oude wolven de jongen soms laten winnen om hun zelfvertrouwen een boost te geven. Volgens Elli brengen de wolven je op existentiële en spirituele vragen, zoals: `Wie ben ik? Waartoe ben ik op aarde?”

Er zijn vele sprookjes en mythologische verhalen waarin de wolf een belangrijke rol inneemt. De wolvin wordt als liefdevolle, zogende moeder geschetst in het verhaal van Romulus en Remus, die aan hun lot werden overgelaten als pasgeboren tweeling. En er zijn zelfs waargebeurde verhalen van zuigelingen die gered en gevoed werden door wolvinnen. In de Noorse mythologie hebben wolven verschillende rollen, waaronder de rol van overwinnaar. In het sprookje van Roodkapje wordt de wolf als slecht en misleidend voorgedragen.

In de dromenencyclopedie van Pamela Ball (een Amerikaanse droomtherapeute) staat de wolf als droomsymbool voor een mogelijke bedreiging (door een meute). Wanneer je droomt dat een wolf naar de maan huilt kan dat wijzen op het overwinnen van dierlijke instincten. Georg Fink schrijft in zijn dromenencyclopedie dat de wolf in een droom ook kan duiden op het ontembare in ons, dat waar het dagelijkse bewustzijn als het ware steeds mee in strijd is. Het zou kunnen wijzen op de gespannenheid van de ziel, een zekere ambivalentie of tweestrijd in jezelf. Deze dromen vragen om in het reine te komen met onszelf.

In het sjamanisme wordt de wolf als totem ingeroepen als een symbool voor bescherming. Als krachtdier schenkt het ons spiritualiteit, intelligentie en een diepe connectie met ons instinct en onze intuïtie.

Als de wolf in je droom verschijnt is het raadzaam om je op je intuïtie af te gaan en je zintuigen op scherp te zetten. Laat je leiden door de rest van de droom om te bepalen wat de boodschap is van de wolf.

Je kunt je hierbij de volgende dingen afvragen:

 • Wat is mijn (huidige) rol in het sociale leven?
 • Hoe ziet mijn eigen familiestructuur eruit?
 • Op wat voor manier hecht ik mij aan anderen?
 • Op welke manieren communiceer ik?
 • Hoe bewust leef ik?
 • Welke zingevingsvragen houden mij bezig?
 • Speel ik voldoende?
 • Hoe afgestemd ben ik op mijzelf?
 • Voel ik mij bedreigd in het dagelijks leven?

Kijk nog eens naar de gevoelens en de rode draad van de droom en vraag je af of je hier meer of minder van wilt in je leven.

Spreekwoorden waar de wolf in voorkomt:

 • Een wolf in schaapskleren
 • Een eenzame wolf
 • Wee de wolf die in een kwaad gerucht staat 
 • Honger jaagt de wolven uit het bos
 • De wolf ruit wel van baard maar niet van aard
 • De wolven verslinden elkaar niet
 • Met de wolven in het bos huilen
 • Iemand voor de wolven gooien
 • Wolven dromen van bossen

One comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *