Sint Maarten had een droom

Sint Maarten werd bespot toen hij zijn dure mantel deelde met een bedelaar door deze in twee te delen.

‘s Nachts had hij een droom:
Hij zag Jezus op de berg Golgota, en hoe men Hem de kleren van het lijf rukte en Hem aan het kruis hing. Maar tegelijk zag hij de man die bibberend aan de stadspoort van Amiens zat. De twee mannen leken zo op elkaar, dat Maarten ze niet uit elkaar kon houden. Die aan het kruis, was dat niet de bedelaar? En de man aan de stadspoort, was dat niet Jezus?
Maarten werd wakker en wreef zich in de ogen. Wat een vreemde droom!
Toen de dag bij zonsopgang ontwaakte, stond Maarten op. Hij ging naar de steeg waar de priester van Amiens woonde. Hij klopte aan en de priester liet hem binnen. Maarten zei: “Toen ik nog een kind was, eerwaarde vader, ben ik eens in een kerk gevlucht voor het onweer. Daar hoorde ik voor het eerst over Jezus spreken. Ik vernam dat de mensen die in hem geloven, christenen worden genoemd. Sindsdien heb ik vaak gedacht aan die Jezus die gekruisigd is. Vannacht heb ik zelfs van Hem gedroomd. Ik zou meer willen weten over Jezus en over de mensen die men christenen noemt. Zou u mij willen onderwijzen?”
Toen vertelde Maarten dat hij de avond tevoren de helft van zijn mantel aan een bedelaar gegeven had. Hij vertelde ook dat Jezus ‘s nachts aan hem verschenen was en dat Hij die halve mantel om zijn schouders droeg. De priester keek Maarten aan en zei: “En jij zou niet weten wat een christen is? Je bent zelf een christen. Want jij hebt gedaan wat christenen behoren te doen: een mens die in nood is, helpen, en delen wat je hebt, in plaats van hem achteloos voorbij te gaan en te doen of je hem niet ziet.”
Op een keer lazen ze dat Jezus gezegd had: “Al wat je een van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je Mij gedaan.” Toen begreep Martinus zijn vreemde droom.

-www.kuleuven.be

Hoe het Sint Maartenfeest exact is ontstaan is niet bekend. Het zou van oorsprong een Germaans winterfeest kunnen zijn geweest. Tijdens het feest werd gebedeld voor eten. Tegenwoordig wordt het gevierd door kinderen die met lichtjes langs de huizen lopen en zingen voor snoepgoed.

Laten we deze mooie droom van Sint Maarten in ere houden en delen wat we hebben op de juiste manier: zorg voor een ander én zorg voor onszelf!

Droomtekst (naar een fragment uit Quadflieg J., Fuhrman R., Martinus van Tours. Averbode, 1995.) van https://www.kuleuven.be/thomas/…/lichtfeesten-sint-maarten/…

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *