Recensies

Reacties van deelnemers

“Ik heb me verbaasd over de kracht en focus van mijn gedachten in relatie tot mijn dromen.”

“Ik heb práchtige dromen.”

“Ik heb de dromenworkshops bij Ienke als zeer ondersteunend, verhelderend en inspirerend ervaren ten aanzien van mijn persoonlijke ontwikkeling. “

“Het was erg fijn om door middel van het creatieve werk een rode draad te maken in beeld, de dingen zo nog concreter voor je te zien. Alsof dat ook weer een bewustzijnsverruiming op gang bracht.”

“Ienke biedt een veilige bedding en heldere afspraken binnen de groep, zodat iedereen in vertrouwen kan delen en helemaal zichzelf kan zijn.”

“Heel verrassend, erg mooi, waardevol maar soms ook confronterend is voor mij de diepgang van de cursus geweest, waardoor mijn eigen proces in een stroomversnelling is gekomen.”

“Door mijn eigen stem steeds meer inzetten en met nog meer diepgang, door mijn eigen schaduwen te durven zien, ervaar ik nog meer kracht en weet ik de juiste keuzes te maken van wat echt belangrijk is in het leven… Speelsheid en uiten van emotie´s zijn belangrijk voor mij. Door te dromen leer ik mijn fantasie te transformeren naar beeld en expressie.”