Expertise

Ervaring en opleidingen

2017-2019 Dreamteacher Training: Moss Dream school

De Dreamteacher Training is ontworpen door Robert Moss om droomcoaches of leraren diepwerkende tools mee te geven om les te kunnen geven en actieve droomcirkels te begeleiden. Actief dromen is een methode om de kern-technieken die (in de loop der eeuwen) ontwikkeld zijn in te kunnen zetten in verschillende omgevingen, om heling en creativiteit te stimuleren.

2018 Dromenopleiding: ITIP

ITIP staat voor Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie. Hier volgde ik een fascinerende vervolgopleiding waarin een verdiepingsslag wordt gemaakt in het ontwikkelen van instrumentschap met betrekking tot droomuitleg en energetisch werken met dromen.

2015 Op verhaal komen: Phoenix Opleidingen

Werken met verhalen en metaforen en ook het inzetten van deze is een professionele kunst, maar vooral een kunde, welke perspectief bieden op het terrein van begeleiding en training, maar ook zeer geschikt kan zijn voor therapeutische doeleinden. In deze cursus is gewerkt aan de vaardigheid m.b.t. het werken met (persoonlijke) verhalen.

  • 2011- 2015 Creatieve Therapie: Hogeschool van Utrecht

Creatieve therapie is een vorm van psychoanalyse die goed inzetbaar is binnen het onderzoeken van de droomwereld. Op de opleiding heb ik geleerd met beeld, symboliek, metaforen e.d. te werken op therapeutische basis.

De rode draad

Ik werk al jarenlang met veel plezier, interesse en fascinatie aan en met mijn eigen dromen en die van anderen.

Al zolang ik me kan herinneren houd ik mij bezig met zingevingsvraagstukken. Ik heb me verdiept in de psychologie van beeldende en creatieve uitingsvormen, mindfulness, omgangsvormen en sociale vaardigheden, geweldloze communicatie, storytelling en narrativiteit, in verschillende vormen van spiritualiteit én –last but not least- de wereld van de dromen.

De vragen die ik zelf had en de richting die ik hierdoor heb genomen hebben me geleid tot het volgen van mijn eigen passie. Door alles wat ik doe loopt een rode draad. En zo is die draad terug te vinden in ieder leven, door middel van creativiteit, de afstemming op onze innerlijke drijfveer en het steeds weer onderzoeken van de verhoudingen met de wereld om ons heen.

In mijn rugzak zit inmiddels een mooie verzameling van  ervaringen, lessen, trainingen en specialisaties die samen een prachtig draagvlak hebben gewoven voor het uitvoeren van mijn passie: Anderen helpen zichzelf te helpen. Net zoals ik mijzelf help mijzelf te helpen. Want het avontuur blijft een ongoing proces.

Dit doe ik o.a. door het inzetten van creatieve therapie, het leiden van actieve droomgroepen en in de coaching van re-integratie en creatieve loopbaantrajecten.

Verder werk ik al jaren met mijn eigen dromen, heb ik er op gestudeerd en help ik anderen er graag mee in privé-tijd (hobby) en ook op professionele basis.

In de droomworkshops wordt er persoonlijk en gezamenlijk afgestemd waarbij gebruik wordt gemaakt van meditatie, visualisatie, creatieve werkvormen, narrativiteit (storytelling) en mindfulness.

Wil je nog wat meer weten over mijn achtergrond? Neem gerust een kijkje op LinkedIn of Facebook.